Výbor KST OPÁL Vranov nad Topľou

Predseda

Peťo Krauspe

kontakt : 0918 910 442, krauspe58@gmail.com

Podpredseda

Marek Saxa

kontakt : 0907 109 268, saxa.marek@gmail.com

Sekcia pešej turistiky

Maťo Volčko

kontakt : 0905 882 854, martin.volcko@vranov.sk

Sekcia cykloturistiky

Michal Lakatoš

kontakt : 0918 233 113, lakatosvt@gmail.sk

Sekcia lyžiarskej turistiky

Jano Gdovec

kontakt : 0918 155 151, jan.gdovec@vszp.sk

Administrátor: info@turistikavranov.sk