Ako sme prišli na svet!

fotka

Na začiatku osemdesiatych rokov minulého storočia sa v neorganizovanej turistickej verejnosti formovala snaha o zjednotenie sa v snahách vybudovať novú a zaujímavú turistiku v okrese Vranov nad Topľou.

Už na prvom neoficiálnom výstupe na Šimonku 26.5.1983 si "padli do oka" Maťo Balog a Peťo Krauspe (a drží im to dodnes). Vzájomným sympatiám napomáhala aj skutočnosť, že spolu pracovali vo vtedajšom národnom podniku Bukóza.

Po viacerých spoločných pivných posedeniach sa myšlienka o integrovanie mnohých mladých ľudí do organizovanej turistiky silnela až vyústila do konkrétneho činu - založenia nového turistického oddielu. Tým veľkým dňom (vtedy sme to ani netušili, že bude žiť minimálne jedno štvrťstoročie) sa stal 14. január 1984. Nový kolektív dostal názov Opál, lebo Slánske pohorie vo svete preslávil polodrahokam Opál. Aj my sme teda chceli, aby turistický oddiel Opál priniesol popularizáciu turistiky a regiónu vo svete.

Pri zrode nového oddielu stáli títo kamaráti a kamarátky: Maťo Balog, Peťo Krauspe, Peťo Markuš, Marian Homza - Pajky, Jožka Hrušková, Evka Valčová. Predsedom sa stal Maťo Balog, ktorý to ťahá dodnes.

Organizačne sme boli začlenení do telovýchovnej jednoty Bukóza, ktorá bola našou materskou TJ a od začiatku nás funkcionári aktívne podporovali a pomáhali technicky aj finančne. Predovšetkým to bol Vlado Roško a Jožko Ivan, ktorí nielenže ako funkcionári nám pomáhali, ale aj nám ako ľudia veľmi fandili a tešili sa z našich úspechov. Podpora materskej TJ a náš entuziazmus vyústil do organizovania nových turistických podujatí, ktorých niektoré sa organizujú až dodnes (Jesenný výstup na Praporec, Otváranie 100 jarných kilometrov, Cez tri sedlá Slánskych vrchov).Pripravili sme prvú zahraničnú turistickú výpravu do hôr Rumunska a Bulharska, ktorú úspešne absolvovali Peťo Krauspe, Ivka Filipeková, Juro Matis, Mirko Leško a Tono Kožej.

Nové a zaujímavé turistické aktivity prezentovali nový kolektív, do ktorého stále prichádzali noví ľudia. Podujatia sme členili pre verejnosť a len pre oddiel. Veľmi úspešne sa rozvíjali aktivity pre verejnosť, ktoré boli zamerané na poznávanie Slanského pohoria. Nebolo raritou, že na podujatie prišlo 150 ľudí.

fotka

Napriek pomoci v materskej TJ, sme cítili istú diskrimináciu voči vtedy veľmi preferovanému futbalu. Pochopili sme, že naše rozvojové ambície sú práve týmto silne obmedzené a tak sme sa chopili progresívnej myšlienky v rozvoji telovýchovného hnutia. Tá spočívala v osamostatnení sa. Vystúpili sme z TJ Bukóza a založili Sídliskovú telovýchovnú jednotu Opál na sídlisku 1. mája vo Vranove nad Topľou. Práve na sídlisku, kde žili prevažne mladí ľudia, sme predpokladali vhodné prostredie rozvoja nášho turistického kolektívu. Po rokoch sa ukázalo, že sme volili veľmi dobré. Zrodili sa nezabudnuteľné masové podujatia ako Sídlisková olympiáda, kedy doslova celé sídlisko športovalo. V miestnej krčme Haliganda v dňoch olympiády nebolo ani nohy. Organizovali sme recipročné masové podujatia v iných okresných mestách, taktiež s úžasnými akciami a zážitkami, na ktoré s nostalgiou spomínajú obyvatelia sídliska 1.mája dodnes.

V tom čase časť funkcionárov TJ Opál, bola súčasne funkcionármi Okresného výboru klubu slovenských turistov a tak sa naše pôsobenie, po vzore TJ Opál, prenášalo do obcí okresu. Z tejto iniciatívy sme spoločne založili nové turistické oddiely a to OT Krokus v Hanušovciach a OT Inovec v Benkovciach. Neskôr sme stali pri zrode ďalších turistických oddielov a to OT v Sačurove, OT v Rudlove a OT Sosna v Kladzanoch.

Roky spoločenských zmien priniesli aj zmeny v TJ Opál, ktorá sa v roku 1993 pretransformovala na samostatný Klub slovenských turistov Opál a v tejto organizačnej podobe funguje dodnes.